Dzun, W. (2014) „Produkcyjne wykorzystanie zasobów ziemi rolnej w gospodarstwach rolnych z uwzględnieniem ich form prawno-organizacyjnych”, Wieś i Rolnictwo, (4 (165), s. 61–81. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/525 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).