Nurzyńska, I. (2014) „Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w unii europejskiej a rozwój obszarów wiejskich w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (165), s. 27–43. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/523 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).