Parzonko, A. (2014) „Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich. Sprawozdanie z konferencji”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (164), s. 209–213. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/520 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).