Soliwoda, M., Kulawik, J. i Wieliczko, B. (2018) „Instrumenty finansowe a polityki wspólnotowe UE”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (180), s. 9–33. doi: 10.53098/wir032018/01.