Pawlewicz, A. i Szamrowski, P. (2014) „Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020”, Wieś i Rolnictwo, (3 (164), s. 175–188. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/517 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).