Jasiński, J., Michalska, S. i Śpiewak, R. (2014) „Rynki zakorzenione – koncepcja uruchomienia mechanizmów lokalnego rozwoju”, Wieś i Rolnictwo, (3 (164), s. 105–123. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/513 (Udostępniono: 1 październik 2023).