Kołodziejczak, A. i Kossowski, T. (2014) „Regionalna konkurencyjność rolnictwa w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (3 (164), s. 57–70. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/510 (Udostępniono: 28 listopad 2023).