Długosz, P. (2014) „Młodzież wiejska pogranicza polsko-ukraińskiego: potencjał czy bariera modernizacji?”, Wieś i Rolnictwo, (2 (163), s. 123–143. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/501 (Udostępniono: 1 grudzień 2023).