Bieniasz, A., Gołaś, Z. i Łuczak, A. (2014) „Wielowymiarowa analiza kondycji finansowej gmin wiejskich w Polsce w latach 2007–2011”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (163), s. 101–121. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/500 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).