Prytula, K., Krupin, V. i Maksymenko, A. (2014) „Contemporary Realities and Eurointegration Prospects of Rural Development in Ukraine (Rozwój obszarów wiejskich Ukrainy: stan obecny i perspektywy integracji z UE)”, Wieś i Rolnictwo, (2 (163), s. 83–99. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/499 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).