Wieruszewska, M. (2014) „Myślenie o wsi i regionie w kategorii wspólnoty: anachronizm czy aktualna perspektywa?”, Wieś i Rolnictwo, (1 (162), s. 139–153. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/489 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).