Stanny, M. (2014) „Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowymiarowe spojrzenie”, Wieś i Rolnictwo, (1 (162), s. 123–138. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/488 (Udostępniono: 22 maj 2022).