Rosner, A. (2014) „Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi”, Wieś i Rolnictwo, (1 (162), s. 63–79. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/484 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).