Rauziński, R. (2014) „Procesy demograficzne na Śląsku Opolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsi w latach 1950–2035. Aspekty narodowościowe, społeczne i przestrzenne”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (162), s. 45–62. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/483 (Udostępniono: 28 maj 2024).