Knapik, W. (2013) „Wpływ zagrożenia powodziowego na życie wspólnotowe mieszkańców wsi”, Wieś i Rolnictwo, (4 (161), s. 173–189. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/474 (Udostępniono: 28 listopad 2023).