Marks-Bielska, R. i Bielski, S. (2013) „Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (161), s. 149–160. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/472 (Udostępniono: 14 czerwiec 2024).