Dzikowska, E. E. (2013) „Plany rozwoju lokalnego – oczekiwania a rzeczywistość”, Wieś i Rolnictwo, (4 (161), s. 133–148. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/471 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).