Nurzyńska, I. (2013) „Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo, (3 (160), s. 119–137. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/456 (Udostępniono: 7 grudzień 2023).