Agencja Rynku Rolnego (2013) „Owoce w szkole – skutecznym programem edukacyjnym i zdrowotnym dla dzieci”, Wieś i Rolnictwo, (2 (159), s. 198–200. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/449 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).