Poczta, W. (2013) „Recenzja książki Bazylego Czyżewskiego «Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (159), s. 174–177. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/446 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).