Murowa, O. (2013) „Land policy in Ukraine and its impact on technical efficiency (Polityka agrarna na Ukrainie i jej wpływ na efektywność techniczną)”, Wieś i Rolnictwo, (2 (159), s. 141–156. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/443 (Udostępniono: 1 grudzień 2023).