Dzun, W. (2013) „Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki”, Wieś i Rolnictwo, (2 (159), s. 9–27. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/435 (Udostępniono: 1 grudzień 2023).