Matuszczak, A. (2013) „Wskaźniki zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Przesłanki teoretyczne i propozycja pomiaru w regionach UE”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (158), s. 101–119. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/427 (Udostępniono: 25 maj 2024).