Tomczak, F. (2012) „Współczesne wyzwania rolnictwa”, Wieś i Rolnictwo, (4 (157), s. 139–155. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/416 (Udostępniono: 28 listopad 2023).