Furmankiewicz, M. (2012) „Partnerstwo międzysektorowe czy kolejne narzędzie władz samorządowych? Ukryty sektor publiczny w lokalnych grupach działania w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (157), s. 112–127. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/414 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).