S. Zegar, J. (2012) „Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska – ujęcie globalne”, Wieś i Rolnictwo, (4 (157), s. 53–74. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/411 (Udostępniono: 28 listopad 2023).