S. Zegar, J. (2012) „Gospodarstwa rodzinne wobec wyzwań wyżywienia i ochrony środowiska – ujęcie globalne”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (157), s. 53–74. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/411 (Udostępniono: 18 czerwiec 2024).