Długosz, P. (2012) „Recenzja książki Krystyny Szafraniec «Młode pokolenie a nowy ustrój»”, Wieś i Rolnictwo, (3 (156), s. 145–151. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/403 (Udostępniono: 28 listopad 2023).