Chevalier, P. (2012) „What effect does national regulation have on LEADER programming in the EU-27? (Jak regulacje krajowe wpływają na kształtowanie programu LEADER w UE-27?)”, Wieś i Rolnictwo, (3 (156), s. 9–29. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/395 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).