Agencja Rynku Rolnego (2012) „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 184–186. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/394 (Udostępniono: 25 czerwiec 2024).