Dzun, P. (2012) „Zmiany strukturalne w chowie krów i produkcji mleka w Polsce w latach 1990-2010”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 97–115. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/385 (Udostępniono: 28 maj 2024).