Sadłowski, A. (2012) „Wpływ płatności bezpośrednich na warunki konkurencji na wspólnym rynku europejskim”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 82–96. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/384 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).