Zajda, K. (2012) „Przyczyny niestosowania podejścia LEADER w rozwoju wsi (na przykładzie gmin wiejskich województwa łódzkiego)”, Wieś i Rolnictwo, (2 (155), s. 69–81. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/383 (Udostępniono: 16 kwiecień 2024).