Kłodziński, M. (2012) „Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (155), s. 40–56. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/381 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).