Podogrodzka, M. (2012) „Bezrobocie determinantą przestrzennego zróżnicowania płodności według miejsca zamieszkania w Polsce w latach 1999–2009”, Wieś i Rolnictwo, (1 (154), s. 119–131. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/372 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).