Kłodziński, M. (2012) „Rozwój obszarów wiejskich objętych Siecią Ekologiczną Natura 2000”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (154), s. 99–118. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/371 (Udostępniono: 16 czerwiec 2024).