Bajer, M. (2012) „Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzie ograniczania dysparytetów społeczno-ekonomicznych wsi w Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (154), s. 65–84. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/369 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).