G. Regidor, J. (2012) „Present and Future European Rural Policy (Teraźniejszość i przyszłość europejskiej polityki wobec obszarów wiejskich)”, Wieś i Rolnictwo, (1 (154), s. 39–44. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/367 (Udostępniono: 4 grudzień 2023).