Quy Long, T. (2019) „Dostęp osób starszych zamieszkałych na obszarach wiejskich Wietnamu do świadczeń z ubezpieczenia społecznego”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (184), s. 51–71. doi: 10.53098/wir032019/03.