Abramowicz, B. (2011) „Instytucja zebrania wiejskiego w opinii sołtysów i mieszkańców (przykład gminy X)”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (153), s. 193–212. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/298 (Udostępniono: 28 maj 2024).