Michalska, S., Rosa, A. i Kamiński, R. (2019) „Innowacyjne formy opieki nad osobami starszymi na obszarach wiejskich w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (3 (184), s. 31–49. doi: 10.53098/wir032019/02.