Nawrocki, T. i Podgórski, B. (2011) „Zarządzanie państwowymi i niepaństwowymi gruntami rolnymi w Polsce i wybranych krajach UE”, Wieś i Rolnictwo, (3 (152), s. 212–224. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/284 (Udostępniono: 21 luty 2024).