Jalinik, M. (2011) „Rozwój turystyki konnej w województwie podlaskim w świetle badań”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 189–199. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/280 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).