Nurzyńska, I. (2011) „Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (152), s. 106–126. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/275 (Udostępniono: 26 maj 2024).