Czyżewski, B. (2011) „Efektywność ekonomiczna różnych wariantów zmian wspólnej polityki rolnej na podstawie symulacji w modelu GTAP”, Wieś i Rolnictwo, (3 (152), s. 9–36. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/270 (Udostępniono: 17 kwiecień 2024).