Thị Minh Thi, T. (2019) „Instytucjonalne i kulturowe aspekty opieki nad starszymi mieszkańcami obszarów wiejskich w Wietnamie”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (184), s. 11–30. doi: 10.53098/wir032019/01.