Zawalińska, K. (2011) „Recenzja książki Andrzeja Czyżewskiego i Agnieszki Poczty-Wajdy «Polityka rolna w warunkach globalizacji. Doświadczenia GATT/WTO»”, Wieś i Rolnictwo, (2 (151), s. 178–180. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/267 (Udostępniono: 21 luty 2024).