Podogrodzka, M. (2011) „Zachowania prokreacyjne ludności na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 1990-2009”, Wieś i Rolnictwo, (2 (151), s. 146–163. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/263 (Udostępniono: 24 kwiecień 2024).