Czyżewski, A. (2011) „Recenzja książki Feliksa Wysockiego «Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (150), s. 172–176. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/252 (Udostępniono: 20 czerwiec 2024).