Kajdanek, K. (2011) „W poszukiwaniu nowej roli - sołtysi urbanizujących się wsi podmiejskich Wrocławia”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (150), s. 87–105. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/245 (Udostępniono: 23 czerwiec 2024).