Frenkel, I. (2011) „Przemiany demograficzne na wsi w latach 2006-2009”, Wieś i Rolnictwo, (1 (150), s. 55–74. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/243 (Udostępniono: 1 grudzień 2023).